ColumnRow 1Row 2Row 3Row 4Row 5
id"adresspunkter.fid-6118afb2_16bef7574b9_3266""adresspunkter.fid-6118afb2_16bef7574b9_3267""adresspunkter.fid-6118afb2_16bef7574b9_3268""adresspunkter.fid-6118afb2_16bef7574b9_3269""adresspunkter.fid-6118afb2_16bef7574b9_326a"
adrplats"25""12""3""6""14"
aceidnullnullnullnullnull
postnrnullnullnullnullnull
skapad"2017/08/29""2017/08/29""2017/08/29""2017/08/29""2017/08/29"
fnrnullnullnullnullnull
andrad"2015/10/22""2015/10/22""2015/10/22""2015/10/22""2015/10/22"
andradav"petlun2""petlun2""petlun2""petlun2""petlun2"
geodb_oidnullnullnullnullnull
gardsnamnnullnullnullnullnull
postortnullnullnullnullnull
popnamnnullnullnullnullnull
skapadav"PRIMARKARTA""PRIMARKARTA""PRIMARKARTA""PRIMARKARTA""PRIMARKARTA"
bbox[18.197713733549694, 59.30668809975396, 18.197713733549694, 59.30668809975396][18.28290382830175, 59.294541680958446, 18.28290382830175, 59.294541680958446][18.130276744800614, 59.304888614864936, 18.130276744800614, 59.304888614864936][18.203956266671714, 59.315626549507186, 18.203956266671714, 59.315626549507186][18.275430032587536, 59.28790407883394, 18.275430032587536, 59.28790407883394]
fkbyggnadnullnullnullnullnull
namn"ÄLGVÄGEN 25""SKUTUDDSVÄGEN 12""SIROCCOGATAN 3""FRIHETSVÄGEN 6""SOMMARVINDSVÄGEN 14"
adromrade"ÄLGVÄGEN""SKUTUDDSVÄGEN""SIROCCOGATAN""FRIHETSVÄGEN""SOMMARVINDSVÄGEN"
detaljtypnullnullnullnullnull
rotation1633035074
objectidnullnullnullnullnull