ColumnRow 1Row 2Row 3Row 4Row 5
gml_id"fid_0""fid_1""fid_2""fid_3""fid_4"
pad_id5538191655381925554535155538372455383723
id_techniczny_obiektu5538191655381925554535155538372455383723
iip_identyfikator92233720368547758079223372036854775807922337203685477580792233720368547758079223372036854775807
iip_przestrzen_nazw"PL.ZIPIN.1105.EMUiA""PL.ZIPIN.1105.EMUiA""PL.ZIPIN.1105.EMUiA""PL.ZIPIN.1105.EMUiA""PL.ZIPIN.1105.EMUiA"
iip_wersja11111
wersja_od"2012-04-27T06:49:47.000""2012-04-27T06:49:47.000""2012-04-27T06:49:47.000""2012-04-27T06:49:47.000""2012-04-27T06:49:47.000"
pad_numer_porzadkowy"3""10""5""9""7"
pad_kod_pocztowy"00-000""00-000""00-000""00-000""00-000"
mjs_nazwa"Żary""Żary""Żary""Żary""Żary"
mjs_teryt_identyfikator988684988684988684988684988684
ulc_nazwa"Ulica Żytnia ""Ulica Żytnia ""Ulica Jęczmienna ""Ulica Owsiana ""Ulica Owsiana "
pad_prg_iip_identyfikator"739ce9bc-8cc4-40ee-a6bf-c08ee43e3398""0f4fa8f9-beab-4e13-b88c-b3301d14cbf2""921da576-fe10-4ecd-a2fb-c573289ddc61""6c32047f-d6b2-48a9-95eb-b0ca19842816""86615bf6-014a-4ab5-b8e9-9fbd00cc6843"
pad_prg_iip_przestrzen_nazw"PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200"
pad_prg_iip_wersja"2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00"
woj_teryt_identyfikator88888
woj_nazwa"lubuskie""lubuskie""lubuskie""lubuskie""lubuskie"
pow_teryt_identyfikator811811811811811
pow_nazwa"żarski""żarski""żarski""żarski""żarski"
gmi_teryt_identyfikator811021811021811021811021811021
gmi_nazwa"Żary""Żary""Żary""Żary""Żary"
mjs_smr_kod"MIA""MIA""MIA""MIA""MIA"
ulc_teryt_identyfikator266352663575631548115481
pad_sps"Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący"
mjs_id24223252422325242232524223252422325
ulc_id25191262519126251901425190442519044
status_obiektu_w_buforze"AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY"
wazny_odnullnullnullnullnull
mjs_podrz_idnullnullnullnullnull
mjs_podrz_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
mjs_podrz_nazwanullnullnullnullnull
mjs_podrz_smr_kodnullnullnullnullnull
id_bufora_insertnullnullnullnullnull
wazny_donullnullnullnullnull