ColumnRow 1Row 2Row 3Row 4Row 5
gml_id"fid_0""fid_1""fid_2""fid_3""fid_4"
pad_id6000554860005549600055466000554760005550
id_techniczny_obiektu6000554860005549600055466000554760005550
iip_identyfikator92233720368547758079223372036854775807922337203685477580792233720368547758079223372036854775807
iip_przestrzen_nazw"PL.ZIPIN.901.EMUiA""PL.ZIPIN.901.EMUiA""PL.ZIPIN.901.EMUiA""PL.ZIPIN.901.EMUiA""PL.ZIPIN.901.EMUiA"
iip_wersja11111
wersja_od"2012-04-27T06:49:47.000""2012-04-27T06:49:47.000""2012-04-27T06:49:47.000""2012-04-27T06:49:47.000""2012-04-27T06:49:47.000"
pad_numer_porzadkowy"2""4""1""3""6"
pad_kod_pocztowy"00-000""00-000""00-000""00-000""00-000"
mjs_nazwa"Gołdap""Gołdap""Gołdap""Gołdap""Gołdap"
mjs_teryt_identyfikator977700977700977700977700977700
ulc_nazwa"Ulica Sportowa ""Ulica Sportowa ""Ulica Sportowa ""Ulica Sportowa ""Ulica Sportowa "
pad_prg_iip_identyfikator"96756f03-a536-49b6-a039-c766f758a6d4""d230d1b0-f3fa-4aa3-aeeb-e6d27547a8f0""414d7d30-fd62-4759-8263-e8f73a452c53""4bc666fc-cc8e-48a8-946c-9798ea237213""5aeac417-9b96-4f31-a80b-b115c8693692"
pad_prg_iip_przestrzen_nazw"PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200"
pad_prg_iip_wersja"2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00"
woj_teryt_identyfikator2828282828
woj_nazwa"warmińsko-mazurskie""warmińsko-mazurskie""warmińsko-mazurskie""warmińsko-mazurskie""warmińsko-mazurskie"
pow_teryt_identyfikator28182818281828182818
pow_nazwa"gołdapski""gołdapski""gołdapski""gołdapski""gołdapski"
gmi_teryt_identyfikator28180332818033281803328180332818033
gmi_nazwa"Gołdap""Gołdap""Gołdap""Gołdap""Gołdap"
mjs_smr_kod"MIA""MIA""MIA""MIA""MIA"
ulc_teryt_identyfikator2068320683206832068320683
pad_sps"Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący"
mjs_id25012922501292250129225012922501292
ulc_id26596242659624265962426596242659624
status_obiektu_w_buforze"AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY"
wazny_odnullnullnullnullnull
id_bufora_insertnullnullnullnullnull
mjs_podrz_idnullnullnullnullnull
mjs_podrz_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
mjs_podrz_nazwanullnullnullnullnull
mjs_podrz_smr_kodnullnullnullnullnull
pad_numer_lokalunullnullnullnullnull