ColumnRow 1Row 2Row 3Row 4Row 5
gml_id"fid_0""fid_1""fid_2""fid_3""fid_4"
pad_id5859282458593076585928215859282058592455
id_techniczny_obiektu5859282458593076585928215859282058592455
iip_identyfikator92233720368547758079223372036854775807922337203685477580792233720368547758079223372036854775807
iip_przestrzen_nazw"PL.ZIPIN.763.EMUiA""PL.ZIPIN.763.EMUiA""PL.ZIPIN.763.EMUiA""PL.ZIPIN.763.EMUiA""PL.ZIPIN.763.EMUiA"
iip_wersja11111
wersja_od"2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000"
pad_numer_porzadkowy"12""27A""16""17""18"
pad_kod_pocztowy"00-000""00-000""00-000""00-000""00-000"
mjs_nazwa"Turna Mała""Turna Mała""Turna Mała""Turna Mała""Turna Mała"
mjs_teryt_identyfikator3988739887398873988739887
pad_prg_iip_identyfikator"381b187f-cdf3-4d4a-a7d1-ca959ab1a14f""9b9ea65b-19d8-47c7-993f-f3f1d870778d""3d38fc62-a655-47a4-b71a-d82f89d4611d""76480326-95ca-4d17-8541-fadd120870cf""ede5dae8-1d40-471a-8d70-bf52424d2bce"
pad_prg_iip_przestrzen_nazw"PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200"
pad_prg_iip_wersja"2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00"
woj_teryt_identyfikator2020202020
woj_nazwa"podlaskie""podlaskie""podlaskie""podlaskie""podlaskie"
pow_teryt_identyfikator20102010201020102010
pow_nazwa"siemiatycki""siemiatycki""siemiatycki""siemiatycki""siemiatycki"
gmi_teryt_identyfikator20100922010092201009220100922010092
gmi_nazwa"Siemiatycze""Siemiatycze""Siemiatycze""Siemiatycze""Siemiatycze"
mjs_smr_kod"WIE""WIE""WIE""WIE""WIE"
pad_sps"Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący"
mjs_id24768632476863247686324768632476863
status_obiektu_w_buforze"AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY"
mjs_podrz_idnullnullnullnullnull
mjs_podrz_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
mjs_podrz_nazwanullnullnullnullnull
mjs_podrz_smr_kodnullnullnullnullnull
ulc_nazwanullnullnullnullnull
ulc_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
ulc_idnullnullnullnullnull
wazny_odnullnullnullnullnull
id_bufora_insertnullnullnullnullnull