ColumnRow 1Row 2Row 3Row 4Row 5
gml_id"fid_0""fid_1""fid_2""fid_3""fid_4"
pad_id5790165157901650579016525790083957901653
id_techniczny_obiektu5790165157901650579016525790083957901653
iip_identyfikator92233720368547758079223372036854775807922337203685477580792233720368547758079223372036854775807
iip_przestrzen_nazw"PL.ZIPIN.691.EMUiA""PL.ZIPIN.691.EMUiA""PL.ZIPIN.691.EMUiA""PL.ZIPIN.691.EMUiA""PL.ZIPIN.691.EMUiA"
iip_wersja11111
wersja_od"2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000"
pad_numer_porzadkowy"105""104""106""107a""107"
pad_kod_pocztowy"00-000""00-000""00-000""00-000""00-000"
mjs_nazwa"Wierzbie""Wierzbie""Wierzbie""Wierzbie""Wierzbie"
mjs_teryt_identyfikator143478143478143478143478143478
pad_prg_iip_identyfikator"ecda4a85-e852-4374-b66c-afa9112d6607""2ba42935-b414-4a05-82fb-bbf1678bae90""d455248f-d090-4ec3-8790-b0db3d7b5bbb""d52ba6a4-b133-49b9-922e-a4b7b5907dad""3330fdfb-a477-4629-968d-b6b25f7f3610"
pad_prg_iip_przestrzen_nazw"PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200"
pad_prg_iip_wersja"2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00"
woj_teryt_identyfikator1616161616
woj_nazwa"opolskie""opolskie""opolskie""opolskie""opolskie"
pow_teryt_identyfikator16081608160816081608
pow_nazwa"oleski""oleski""oleski""oleski""oleski"
gmi_teryt_identyfikator16080431608043160804316080431608043
gmi_nazwa"Praszka""Praszka""Praszka""Praszka""Praszka"
mjs_smr_kod"WIE""WIE""WIE""WIE""WIE"
pad_sps"Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący"
mjs_id24642262464226246422624642262464226
status_obiektu_w_buforze"AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY"
ulc_nazwanullnullnullnullnull
ulc_idnullnullnullnullnull
wazny_odnullnullnullnullnull
id_bufora_insertnullnullnullnullnull
mjs_podrz_idnullnullnullnullnull
mjs_podrz_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
mjs_podrz_nazwanullnullnullnullnull
mjs_podrz_smr_kodnullnullnullnullnull
ulc_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull