ColumnRow 1Row 2Row 3Row 4Row 5
gml_id"fid_0""fid_1""fid_2""fid_3""fid_4"
pad_id5977019159770192597701935977030759770194
id_techniczny_obiektu5977019159770192597701935977030759770194
iip_identyfikator92233720368547758079223372036854775807922337203685477580792233720368547758079223372036854775807
iip_przestrzen_nazw"PL.ZIPIN.1932.EMUiA""PL.ZIPIN.1932.EMUiA""PL.ZIPIN.1932.EMUiA""PL.ZIPIN.1932.EMUiA""PL.ZIPIN.1932.EMUiA"
iip_wersja11111
wersja_od"2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000"
pad_numer_porzadkowy"4""5""7""8""9"
pad_kod_pocztowy"00-000""00-000""00-000""00-000""00-000"
mjs_nazwa"Rogów""Rogów""Rogów""Rogów""Rogów"
mjs_teryt_identyfikator257992257992257992257992257992
pad_prg_iip_identyfikator"371afbc5-6143-40f6-9684-e5f96d0b36d1""e655f204-f77d-4ad8-afdf-a9d811a89d48""24611bdf-bd99-4b59-a740-b7baeaf149f5""ad327b81-68ca-4ddf-8fdc-f4cb51858f77""53b61e49-6021-4f22-99a8-d09829b05fd9"
pad_prg_iip_przestrzen_nazw"PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200"
pad_prg_iip_wersja"2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00"
woj_teryt_identyfikator2626262626
woj_nazwa"świętokrzyskie""świętokrzyskie""świętokrzyskie""świętokrzyskie""świętokrzyskie"
pow_teryt_identyfikator26032603260326032603
pow_nazwa"kazimierski""kazimierski""kazimierski""kazimierski""kazimierski"
gmi_teryt_identyfikator26030422603042260304226030422603042
gmi_nazwa"Opatowiec""Opatowiec""Opatowiec""Opatowiec""Opatowiec"
mjs_smr_kod"WIE""WIE""WIE""WIE""WIE"
pad_sps"Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący"
mjs_id24902482490248249024824902482490248
status_obiektu_w_buforze"AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY"
id_bufora_insertnullnullnullnullnull
wazny_odnullnullnullnullnull
mjs_podrz_idnullnullnullnullnull
mjs_podrz_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
mjs_podrz_nazwanullnullnullnullnull
mjs_podrz_smr_kodnullnullnullnullnull
ulc_nazwanullnullnullnullnull
ulc_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
ulc_idnullnullnullnullnull