ColumnRow 1Row 2Row 3Row 4Row 5
gml_id"fid_0""fid_1""fid_2""fid_3""fid_4"
pad_id6097174260971752609717516097187960971606
id_techniczny_obiektu6097174260971752609717516097187960971606
iip_identyfikator92233720368547758079223372036854775807922337203685477580792233720368547758079223372036854775807
iip_przestrzen_nazw"PL.ZIPIN.972.EMUiA""PL.ZIPIN.972.EMUiA""PL.ZIPIN.972.EMUiA""PL.ZIPIN.972.EMUiA""PL.ZIPIN.972.EMUiA"
iip_wersja11111
wersja_od"2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000"
pad_numer_porzadkowy"42""40""41""66""15"
pad_kod_pocztowy"00-000""00-000""00-000""00-000""00-000"
mjs_nazwa"Pieszcz""Pieszcz""Pieszcz""Pieszcz""Złakowo"
mjs_teryt_identyfikator749212749212749212749212749324
pad_prg_iip_identyfikator"db4dd3d4-4301-4266-9080-c90d4ddbc38f""f0010e06-a773-4f05-ab11-fda7e6053996""b3123fba-313f-46a4-aa39-e9312a98c231""fb7146f2-1fe3-4deb-82b8-87ffbe38811b""0043f546-9dd9-4c73-ac3c-a748696d9cf6"
pad_prg_iip_przestrzen_nazw"PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200"
pad_prg_iip_wersja"2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00"
woj_teryt_identyfikator3232323232
woj_nazwa"zachodniopomorskie""zachodniopomorskie""zachodniopomorskie""zachodniopomorskie""zachodniopomorskie"
pow_teryt_identyfikator32133213321332133213
pow_nazwa"sławieński""sławieński""sławieński""sławieński""sławieński"
gmi_teryt_identyfikator32130523213052321305232130523213052
gmi_nazwa"Postomino""Postomino""Postomino""Postomino""Postomino"
mjs_smr_kod"WIE""WIE""WIE""WIE""WIE"
pad_sps"Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący"
mjs_id25116912511691251169125116912511704
status_obiektu_w_buforze"AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY"
mjs_podrz_idnullnullnullnullnull
mjs_podrz_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
mjs_podrz_nazwanullnullnullnullnull
mjs_podrz_smr_kodnullnullnullnullnull
ulc_nazwanullnullnullnullnull
ulc_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
ulc_idnullnullnullnullnull
wazny_odnullnullnullnullnull
id_bufora_insertnullnullnullnullnull
pad_numer_lokalunullnullnullnullnull
id_bufora_updatenullnullnullnullnull