ColumnRow 1Row 2Row 3Row 4Row 5
gml_id"fid_0""fid_1""fid_2""fid_3""fid_4"
pad_id5440249554402612544026145440266554402668
id_techniczny_obiektu5440249554402612544026145440266554402668
iip_identyfikator92233720368547758079223372036854775807922337203685477580792233720368547758079223372036854775807
iip_przestrzen_nazw"PL.ZIPIN.412.EMUiA""PL.ZIPIN.412.EMUiA""PL.ZIPIN.412.EMUiA""PL.ZIPIN.412.EMUiA""PL.ZIPIN.412.EMUiA"
iip_wersja11111
wersja_od"2012-04-27T06:49:47.000""2012-04-27T06:49:47.000""2012-04-27T06:49:47.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000"
pad_numer_porzadkowy"26c""20""22""29n""29o"
pad_kod_pocztowy"00-000""00-000""00-000""00-000""00-000"
mjs_nazwa"Wioska""Wioska""Wioska""Wioska""Wioska"
mjs_teryt_identyfikator209616209616209616209616209616
ulc_nazwa"Ulica Sosnowa ""Ulica Sosnowa ""Ulica Sosnowa "nullnull
pad_prg_iip_identyfikator"b293094c-6498-45f3-87f0-c000794b6b14""450f37f4-8783-4251-bade-eeb40f2431c5""f2010d15-dab8-4791-bc05-8e79b86f411a""4d83ce4d-23b2-4d1b-9e6f-dd41b947903b""538a00b9-a7e4-4352-93da-9702a50d133c"
pad_prg_iip_przestrzen_nazw"PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200"
pad_prg_iip_wersja"2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00"
woj_teryt_identyfikator22222
woj_nazwa"dolnośląskie""dolnośląskie""dolnośląskie""dolnośląskie""dolnośląskie"
pow_teryt_identyfikator214214214214214
pow_nazwa"oleśnicki""oleśnicki""oleśnicki""oleśnicki""oleśnicki"
gmi_teryt_identyfikator214073214073214073214073214073
gmi_nazwa"Syców""Syców""Syców""Syców""Syców"
mjs_smr_kod"WIE""WIE""WIE""WIE""WIE"
ulc_teryt_identyfikator"20598""20598""20598"nullnull
pad_sps"Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący"
mjs_id24055732405573240557324055732405573
ulc_id248355324835532483553nullnull
status_obiektu_w_buforze"AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY"
wazny_odnullnullnullnullnull
id_bufora_insertnullnullnullnullnull
mjs_podrz_idnullnullnullnullnull
mjs_podrz_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
mjs_podrz_nazwanullnullnullnullnull
mjs_podrz_smr_kodnullnullnullnullnull
pad_numer_lokalunullnullnullnullnull
wazny_donullnullnullnullnull
id_bufora_updatenullnullnullnullnull