ColumnRow 1Row 2Row 3Row 4Row 5
gml_id"fid_0""fid_1""fid_2""fid_3""fid_4"
pad_id5823549058235491582354925823549358235494
id_techniczny_obiektu5823549058235491582354925823549358235494
iip_identyfikator92233720368547758079223372036854775807922337203685477580792233720368547758079223372036854775807
iip_przestrzen_nazw"N/A""N/A""N/A""N/A""N/A"
iip_wersja11111
wersja_od"2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000"
pad_numer_porzadkowy"41""40""39""38""36"
pad_kod_pocztowy"00-000""00-000""00-000""00-000""00-000"
mjs_nazwa"Szeliga""Szeliga""Szeliga""Szeliga""Szeliga"
mjs_teryt_identyfikator793549793549793549793549793549
pad_prg_iip_identyfikator"88d36ba0-3c4d-49ba-91c6-e3ba728c1b6f""5d7a06a2-9f4a-48e7-a929-96893b5afc68""10aac9c1-7a3d-4e83-956a-be635c2f4d1d""d15f45f2-c91d-461b-9176-f5e7d2555d0e""f5de0c07-2cea-4d1d-9251-e034618d1e11"
pad_prg_iip_przestrzen_nazw"PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200"
pad_prg_iip_wersja"2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00"
woj_teryt_identyfikator1818181818
woj_nazwa"podkarpackie""podkarpackie""podkarpackie""podkarpackie""podkarpackie"
pow_teryt_identyfikator18121812181218121812
pow_nazwa"niżański""niżański""niżański""niżański""niżański"
gmi_teryt_identyfikator18120121812012181201218120121812012
gmi_nazwa"Harasiuki""Harasiuki""Harasiuki""Harasiuki""Harasiuki"
mjs_smr_kod"WIE""WIE""WIE""WIE""WIE"
pad_sps"Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący"
mjs_id24691752469175246917524691752469175
status_obiektu_w_buforze"AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY"
ulc_nazwanullnullnullnullnull
ulc_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
ulc_idnullnullnullnullnull
wazny_odnullnullnullnullnull
mjs_podrz_idnullnullnullnullnull
mjs_podrz_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
mjs_podrz_nazwanullnullnullnullnull
mjs_podrz_smr_kodnullnullnullnullnull
id_bufora_insertnullnullnullnullnull