ColumnRow 1Row 2Row 3Row 4Row 5
gml_id"fid_0""fid_1""fid_2""fid_3""fid_4"
pad_id5639219456392196563921955639281656392044
id_techniczny_obiektu5639219456392196563921955639281656392044
iip_identyfikator92233720368547758079223372036854775807922337203685477580792233720368547758079223372036854775807
iip_przestrzen_nazw"PL.ZIPIN.1881.EMUiA""PL.ZIPIN.1881.EMUiA""PL.ZIPIN.1881.EMUiA""PL.ZIPIN.1881.EMUiA""PL.ZIPIN.1881.EMUiA"
iip_wersja11111
wersja_od"2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000"
pad_numer_porzadkowy"112""111""225""204""107"
pad_kod_pocztowy"00-000""00-000""00-000""00-000""00-000"
mjs_nazwa"Pagorzyna""Pagorzyna""Pagorzyna""Pagorzyna""Pagorzyna"
mjs_teryt_identyfikator355996355996355996355996355996
pad_prg_iip_identyfikator"00a474f7-dae4-450e-ba71-aa7dfa104523""5bfc8766-ed44-47b4-a775-8613b4f63627""ebfda666-eef0-4fca-881b-9f2c01c6a629""4eea1344-412c-4ede-adff-d5eaee74b390""30087abc-72a8-43b7-af4f-f49741d758cf"
pad_prg_iip_przestrzen_nazw"PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200"
pad_prg_iip_wersja"2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00"
woj_teryt_identyfikator1212121212
woj_nazwa"małopolskie""małopolskie""małopolskie""małopolskie""małopolskie"
pow_teryt_identyfikator12051205120512051205
pow_nazwa"gorlicki""gorlicki""gorlicki""gorlicki""gorlicki"
gmi_teryt_identyfikator12050521205052120505212050521205052
gmi_nazwa"Lipinki""Lipinki""Lipinki""Lipinki""Lipinki"
mjs_smr_kod"WIE""WIE""WIE""WIE""WIE"
pad_sps"Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący"
mjs_id24344762434476243447624344762434476
status_obiektu_w_buforze"AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY"
ulc_nazwanullnullnullnullnull
ulc_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
ulc_idnullnullnullnullnull
mjs_podrz_idnullnullnullnullnull
mjs_podrz_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
mjs_podrz_nazwanullnullnullnullnull
mjs_podrz_smr_kodnullnullnullnullnull
wazny_odnullnullnullnullnull
id_bufora_insertnullnullnullnullnull
pad_numer_lokalunullnullnullnullnull