ColumnRow 1Row 2Row 3Row 4Row 5
gml_id"fid_0""fid_1""fid_2""fid_3""fid_4"
pad_id6055693460556924605569256055692660556927
id_techniczny_obiektu6055693460556924605569256055692660556927
iip_identyfikator"30000000000030637182""30000000000030637172""30000000000030637173""30000000000030637174""30000000000030637175"
iip_przestrzen_nazw"PL.ZIPIN.1796.EMUiA""PL.ZIPIN.1796.EMUiA""PL.ZIPIN.1796.EMUiA""PL.ZIPIN.1796.EMUiA""PL.ZIPIN.1796.EMUiA"
iip_wersja11111
wersja_od"2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000"
pad_numer_porzadkowy"14""13""10""9""8"
pad_kod_pocztowy"00-000""00-000""00-000""00-000""00-000"
mjs_nazwa"Zbijewo-Kolonia""Zbijewo-Kolonia""Zbijewo-Kolonia""Zbijewo-Kolonia""Zbijewo-Kolonia"
mjs_teryt_identyfikator292445292445292445292445292445
pad_prg_iip_identyfikator"77f1fab9-22cd-4462-ab81-f1308e597842""ba88c8a6-10d7-45d5-b10b-eef939ec061d""d8c0e109-4321-4552-8337-e953f4904644""b6267c30-775d-42b6-aa88-9613087fbf23""eb8d9c23-0d6e-4883-b782-8e7e8c4d61f4"
pad_prg_iip_przestrzen_nazw"PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200"
pad_prg_iip_wersja"2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00"
woj_teryt_identyfikator3030303030
woj_nazwa"wielkopolskie""wielkopolskie""wielkopolskie""wielkopolskie""wielkopolskie"
pow_teryt_identyfikator30093009300930093009
pow_nazwa"kolski""kolski""kolski""kolski""kolski"
gmi_teryt_identyfikator30091133009113300911330091133009113
gmi_nazwa"Przedecz""Przedecz""Przedecz""Przedecz""Przedecz"
mjs_smr_kod"WIE""WIE""WIE""WIE""WIE"
pad_sps"Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący"
mjs_id25037572503757250375725037572503757
status_obiektu_w_buforze"AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY"
mjs_podrz_idnullnullnullnullnull
mjs_podrz_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
mjs_podrz_nazwanullnullnullnullnull
mjs_podrz_smr_kodnullnullnullnullnull
ulc_nazwanullnullnullnullnull
ulc_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
ulc_idnullnullnullnullnull
wazny_odnullnullnullnullnull
id_bufora_insertnullnullnullnullnull