ColumnRow 1Row 2Row 3Row 4Row 5
gml_id"fid_0""fid_1""fid_2""fid_3""fid_4"
pad_id5930485359304264593069575930427259306954
id_techniczny_obiektu5930485359304264593069575930427259306954
iip_identyfikator92233720368547758079223372036854775807922337203685477580792233720368547758079223372036854775807
iip_przestrzen_nazw"N/A""N/A""N/A""N/A""N/A"
iip_wersja11111
wersja_od"2012-04-27T06:49:47.000""2012-04-27T06:49:47.000""2012-04-27T06:49:47.000""2012-04-27T06:49:47.000""2012-04-27T06:49:47.000"
pad_numer_porzadkowy"4""17""6""10""10"
pad_kod_pocztowy"00-000""00-000""00-000""00-000""00-000"
mjs_nazwa"Zawiercie""Zawiercie""Zawiercie""Zawiercie""Zawiercie"
mjs_teryt_identyfikator945491945491945491945491945491
ulc_nazwa"Ulica Wiśniowieckiego ""Ulica gen. Andersa ""Ulica Wiśniowieckiego ""Ulica gen. Andersa ""Ulica Wiśniowieckiego "
pad_prg_iip_identyfikator"1cb1a38a-3469-4ba7-a577-99228e9c0307""03eac176-f262-41cc-b5b8-9de052ac539b""9e2ea4bd-251d-4008-93c0-925ddeb7aae4""96fefd42-4b3b-4e75-ad10-d2cd6699d8ce""bd566a59-1e59-4073-81c2-8d0f52002598"
pad_prg_iip_przestrzen_nazw"PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200"
pad_prg_iip_wersja"2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00"
woj_teryt_identyfikator2424242424
woj_nazwa"śląskie""śląskie""śląskie""śląskie""śląskie"
pow_teryt_identyfikator24162416241624162416
pow_nazwa"zawierciański""zawierciański""zawierciański""zawierciański""zawierciański"
gmi_teryt_identyfikator24160212416021241602124160212416021
gmi_nazwa"Zawiercie""Zawiercie""Zawiercie""Zawiercie""Zawiercie"
mjs_smr_kod"MIA""MIA""MIA""MIA""MIA"
ulc_teryt_identyfikator"24413""282""24413""282""24413"
pad_sps"Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący"
mjs_id24874042487404248740424874042487404
ulc_id26367302636946263673026369462636730
status_obiektu_w_buforze"AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY"
mjs_podrz_idnullnullnullnullnull
mjs_podrz_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
mjs_podrz_nazwanullnullnullnullnull
mjs_podrz_smr_kodnullnullnullnullnull
wazny_odnullnullnullnullnull
id_bufora_insertnullnullnullnullnull
pad_numer_lokalunullnullnullnullnull
wazny_donullnullnullnullnull