ColumnRow 1Row 2Row 3Row 4Row 5
gml_id"fid_0""fid_1""fid_2""fid_3""fid_4"
pad_id5736259057363134573630655736363957362379
id_techniczny_obiektu5736259057363134573630655736363957362379
iip_identyfikator92233720368547758079223372036854775807922337203685477580792233720368547758079223372036854775807
iip_przestrzen_nazw"PL.ZIPIN.606.EMUiA""PL.ZIPIN.606.EMUiA""PL.ZIPIN.606.EMUiA""PL.ZIPIN.606.EMUiA""PL.ZIPIN.606.EMUiA"
iip_wersja11111
wersja_od"2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000""2012-04-27T06:47:22.000"
pad_numer_porzadkowy"20""2""1""13""11"
pad_kod_pocztowy"00-000""00-000""00-000""00-000""00-000"
mjs_nazwa"Kózki""Kózki""Kózki""Kózki""Kózki"
mjs_teryt_identyfikator1893918939189391893918939
pad_prg_iip_identyfikator"c62d3f2d-46c0-430c-853e-8f0530f576ae""a3fa50a6-0985-4a48-b78d-efe23ab69b37""fb415081-9c20-4b4a-b214-bf45217e0897""9a925c2f-ac60-4cb2-8b78-d8e2879e61c1""5d7a9a36-df69-40a7-9b0f-bd1cdb089edd"
pad_prg_iip_przestrzen_nazw"PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200""PL.PZGIK.200"
pad_prg_iip_wersja"2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00""2013-10-18T11:59:32+02:00"
woj_teryt_identyfikator1414141414
woj_nazwa"mazowieckie""mazowieckie""mazowieckie""mazowieckie""mazowieckie"
pow_teryt_identyfikator14101410141014101410
pow_nazwa"łosicki""łosicki""łosicki""łosicki""łosicki"
gmi_teryt_identyfikator14100521410052141005214100521410052
gmi_nazwa"Sarnaki""Sarnaki""Sarnaki""Sarnaki""Sarnaki"
mjs_smr_kod"WIE""WIE""WIE""WIE""WIE"
pad_sps"Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący""Istniejący"
mjs_id24520682452068245206824520682452068
status_obiektu_w_buforze"AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY""AKTUALNY"
mjs_podrz_idnullnullnullnullnull
mjs_podrz_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
mjs_podrz_nazwanullnullnullnullnull
mjs_podrz_smr_kodnullnullnullnullnull
ulc_nazwanullnullnullnullnull
ulc_teryt_identyfikatornullnullnullnullnull
ulc_idnullnullnullnullnull
wazny_odnullnullnullnullnull
id_bufora_insertnullnullnullnullnull
pad_numer_lokalunullnullnullnullnull